ขอเชิญร่วมร่วมเสวนา “เส้นทางสู่สากล บนสายธารวรรณกรรมท้องถิ่น” ระดับภูมิภาค

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเขียน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจร่วมเสวนา “เส้นทางสู่สากล บนสายธารวรรณกรรมท้องถิ่น” ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ๑๓ พ.ย. นี้
นายเจน สงสมพันธุ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เดินหน้ากระตุ้นพลังวรรณกรรมไทย เพื่อการก้าวสู่สากล หลัง “โครงการ ๔๐ เรื่อง ๔๐ บทกวี ๔๐ ปีสมาคมนักเขียนฯ” และ “มาเรีย ปินโต เรื่องสั้นคัดสรรอาเซียน” ได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือออกสู่ตลาด โดยมุ่งหวังว่าการเปิดประชาคมอาเซียนมีเสาหลักสำคัญคืองานด้านวรรณกรรมและวัฒนธรรม  หากสามารถทำความเข้าใจวรรณกรรมได้แล้ว ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างผู้คนจะน้อยลง อย่างไรก็ตาม การสร้างความเข้มแข็งให้เห็นอัตลักษณ์และสีสันท้องถิ่น เป็นสิ่งแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นว่าวรรณกรรมไทยจะก้าวไปสู่สากลได้หรือไม่  กรณีศึกษางานท้องถิ่นที่มีสีสันของละตินที่กำลังเป็นที่ยอมรับทั่วโลก  น่าจะเป็นตัวอย่างอันสำคัญของการทำงานเขียนระดับโลก  นายกสมาคมนักเขียนฯ จึงเรียกรวมพลคนรักวรรณกรรมหัวเมืองปักษ์ใต้  ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มวรรณกรรมภูเก็จ ยังรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง ให้เป็นแม่งาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประสานทุกฝ่ายเพื่อร่วมเสวนา “เส้นทางสู่สากล บนสายธารวรรณกรรมท้องถิ่น”  โดยมี เจน สงสมพันธุ์ อุทิศ เหมะมูล ดวงมน จิตร์จำนงค์ กนกวลี พจนปกรณ์ นรีภพ สวัสดิรักษ์ ฯลฯ ร่วมกับนักเขียน-นักวิชาการจากภาคใต้ ระดมพลเสวนา โดยเปิดให้ผู้สนใจได้ร่วมเสวนาด้วย  เปิดกว้างโดยไม่มีค่าลงทะเบียนใด ๆ

——————————-
กำหนดการสัมมนาในวาระครบ ๔๑ ปี สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย “เส้นทางสู่สากล บนสายธารวรรณกรรมท้องถิ่น” สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยการสนับสนุนของบริษัท ซีพีออลล์ สายการบินแอร์เอเชีย และกองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ โรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
—————————-

๘.๓๐      ลงทะเบียน
๙.๐๐       อธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือผู้แทนกล่าวต้อนรับ
๙.๑๕      ฉายวีดิทัศน์สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นายกสมาคมนักเขียนฯ กล่าวชี้แจงโครงการ
๙.๔๕      ผู้แทนองค์กรสนับสนุนกิจกรรมกล่าว (คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ บ. ซีพีออลล์ และนายกสมาคมชาวภูเก็ต)
๑๐.๐๐    พัก-น้ำชา กาแฟ
๑๐.๑๕    ปาฐกถาพิเศษ “พลังวรรณศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล มองจากวรรณกรรมภาคใต้” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมน จิตร์จำนงค์
๑๑.๐๐    การอภิปราย  “เส้นทางสู่สากล บนสายธารวรรณกรรมท้องถิ่น” โดย ๑. เจน สงสมพันธุ์  (นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย) ๒. ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ๓. อุทิศ เหมะมูล ดำเนินรายการโดย นรีภพ สวัสดิรักษ์ และ พินิจ นิลรัตน์
๑๒.๐๐   พัก-รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐    สายธารวัฒนธรรมพื้นบ้าน อ่านบทกลอน โดย เสน่ห์ วงษ์กำแหง และคณะ
๑๓.๓๐   การอภิปราย  “มุมมองและความคิด : วรรณกรรมภาคใต้ในฐานะแหล่งข้อมูล” โดย ๑. ดร.พิเชฐ แสงทอง  ๒.วันเสาร์ เชิงศรี  ๓. ขวัญยืน ลูกจันทร์ ดำเนินรายการโดย กนกวลี กันไทยราษฎร์
๑๕.๐๐    พัก-น้ำชากาแฟ
๑๕.๑๕   เปิดเสวนาทั่วไป “เส้นทางสู่สากล บนสายธารวรรณกรรมท้องถิ่น” นำเสวนาโดย กรรมการสมาคมนักเขียนฯ
๑๗.๐๐    สรุปปิดการสัมมนา โดยนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ขอบคุณข้อมูลจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

http://www.thaiwriterassociation.org/columnread.php?id=310

แล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: